MENU
Standee Quảng Cáo Samsung
Màn hình thông minh Standee Samsung QP98R-8K
Màn hình thông minh Standee Samsung QP98R-8K

Màn hình thông minh Standee Samsung QP98R-8K

Màn hình thông minh Standee Samsung Samsung QP98R-8K là dòng màn hình chuyên dụng dành cho nhà quảng cáo, giúp truyền tải thông tin, hiệu ứng đến khách hàng một cách rõ nét nhất, giúp các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu kinh doanh thông qua chất lượng hình ảnh UHD hấp dẫn, khả năng kết nối rộng rãi và hiệu suất liên tục 24/7

Xem thêm
Màn hình thông minh Standee Samsung QM85N
Màn hình thông minh Standee Samsung QM85N

Màn hình thông minh Standee Samsung QM85N

Màn hình thông minh Standee Samsung QM85N là dòng màn hình chuyên dụng dành cho nhà quảng cáo, giúp truyền tải thông tin, hiệu ứng đến khách hàng một cách rõ nét nhất, giúp các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu kinh doanh thông qua chất lượng hình ảnh UHD hấp dẫn, khả năng kết nối rộng rãi và hiệu suất liên tục 24/7

Xem thêm