MENU
Tivi Chuyên Dụng Samsung Chính Hãng
Màn hình chuyên dụng Samsung QB75R dòng 75 inch (LH75QBREBGCXXV)
Màn hình chuyên dụng Samsung QB75R dòng 75 inch (LH75QBREBGCXXV)

Màn hình chuyên dụng Samsung QB75R dòng 75 inch (LH75QBREBGCXXV)

Màn hình chuyên dụng Samsung QB75R với kích thước 75 inch và độ sáng 350nit mang lại chất lượng hình ảnh cấp độ UHD ngay cả với nội dung có độ phân giải thấp hơn thông qua công nghệ nâng cấp UHD sáng tạo và các tính năng cải thiện hình ảnh độc đáo

Xem thêm
Màn hình chuyên dụng Samsung QB65R dòng 65 inch ( LH65QBREBGCXXV)

Màn hình chuyên dụng Samsung QB65R dòng 65 inch ( LH65QBREBGCXXV)

Màn hình chuyên dụng Samsung QB65R với kích thước 65 inch và độ sáng 350nit mang lại chất lượng hình ảnh cấp độ UHD ngay cả với nội dung có độ phân giải thấp hơn thông qua công nghệ nâng cấp UHD sáng tạo và các tính năng cải thiện hình ảnh độc đáo

Xem thêm
Màn hình chuyên dụng Samsung QB55R dòng 55 inch (LH55QBREBGCXXV)
Màn hình chuyên dụng Samsung QB55R dòng 55 inch (LH55QBREBGCXXV)

Màn hình chuyên dụng Samsung QB55R dòng 55 inch (LH55QBREBGCXXV)

Màn hình chuyên dụng Samsung QB55R với kích thước 55 inch và độ sáng 350nit mang lại chất lượng hình ảnh cấp độ UHD ngay cả với nội dung có độ phân giải thấp hơn thông qua công nghệ nâng cấp UHD sáng tạo và các tính năng cải thiện hình ảnh độc đáo

Xem thêm