MENU
Màn Hình Tương Tác
Màn hình tương tác Flip Samsung WM85R (LH85WMRWBGCXXV)
Màn hình tương tác Flip Samsung WM85R (LH85WMRWBGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung WM85R (LH85WMRWBGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung WM85R với kích thước màn hình 85 inch 4K, cho phép bạn vẽ, viết và truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới bằng bút thụ động trơn tru và quen thuộc, tối đa 20 người có thể viết đồng thời, sử dụng bất kỳ đối tượng nào làm công cụ viết. Ngoài ra, người dùng có thể xóa nhanh các hình vẽ bằng ngón tay hoặc vuốt.

Xem thêm
Màn hình tương tác Flip Samsung LH75WMA (LH75WMAWLGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung LH75WMA (LH75WMAWLGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung LH75WMA với kích thước màn hình 75 inch 4K, cho phép bạn vẽ, viết và truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới bằng bút thụ động trơn tru và quen thuộc, tối đa 10 người có thể viết đồng thời, sử dụng bất kỳ đối tượng nào làm công cụ viết. Ngoài ra, người dùng có thể xóa nhanh các hình vẽ bằng ngón tay hoặc vuốt.

Xem thêm
Màn hình tương tác Flip Samsung WM65R (LH65WMRWBGCXXV)
Màn hình tương tác Flip Samsung WM65R (LH65WMRWBGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung WM65R (LH65WMRWBGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung WM65R với kích thước màn hình 65 inch 4K, cho phép bạn vẽ, viết và truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới bằng bút thụ động trơn tru và quen thuộc, tối đa 4 người có thể viết đồng thời, sử dụng bất kỳ đối tượng nào làm công cụ viết. Ngoài ra, người dùng có thể xóa nhanh các hình vẽ bằng ngón tay hoặc vuốt.

Xem thêm
Màn hình tương tác Flip Samsung WM55R (LH55WMRWBGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung WM55R (LH55WMRWBGCXXV)

Màn hình tương tác Flip Samsung WM55R với kích thước màn hình 55 inch 4K, cho phép bạn vẽ, viết và truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới bằng bút thụ động trơn tru và quen thuộc, tối đa 4 người có thể viết đồng thời, sử dụng bất kỳ đối tượng nào làm công cụ viết. Ngoài ra, người dùng có thể xóa nhanh các hình vẽ bằng ngón tay hoặc vuốt.

Xem thêm