MENU
Business TV Samsung Chính Hãng
Business TV Samsung BE75A-H dòng 75 inch (LH75BEAHLGKXXV)
Business TV Samsung BE75A-H dòng 75 inch (LH75BEAHLGKXXV)

Business TV Samsung BE75A-H dòng 75 inch (LH75BEAHLGKXXV)

Business TV Samsung BE75T-H kích thước 75 inch mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời với màn hình UHD sắc nét, cho phép bạn hoạt động cả ngày 16 tiếng liên tục 7 ngày 1 tuần. Kết nối và thiết lập dễ dàng trên Smart phone bởi ứng dụng Samsung Business TV, có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.

Xem thêm
Business TV Samsung BE75T-H dòng 75 inch (LH75BETHLGKXXV)
Business TV Samsung BE75T-H dòng 75 inch (LH75BETHLGKXXV)

Business TV Samsung BE75T-H dòng 75 inch (LH75BETHLGKXXV)

Business TV Samsung BE75T-H kích thước 75 inch mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời với màn hình UHD sắc nét, cho phép bạn hoạt động cả ngày 16 tiếng liên tục 7 ngày 1 tuần. Kết nối và thiết lập dễ dàng trên Smart phone bởi ứng dụng Samsung Business TV, có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.

Xem thêm
Business TV Samsung BE65T-H dòng 65 inch (LH65BETHLGKXXV)
Business TV Samsung BE65T-H dòng 65 inch (LH65BETHLGKXXV)

Business TV Samsung BE65T-H dòng 65 inch (LH65BETHLGKXXV)

Business TV Samsung BE65T-H kích thước 65 inch mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời với màn hình UHD sắc nét, cho phép bạn hoạt động cả ngày 16 tiếng liên tục 7 ngày 1 tuần. Kết nối và thiết lập dễ dàng trên Smart phone bởi ứng dụng Samsung Business TV, có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.

Xem thêm
Business TV Samsung BE55T-H dòng 55 inch (LH55BETHLGKXXV)
Business TV Samsung BE55T-H dòng 55 inch (LH55BETHLGKXXV)

Business TV Samsung BE55T-H dòng 55 inch (LH55BETHLGKXXV)

Business TV Samsung BE55T-H kích thước 55 inch mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời với màn hình UHD sắc nét, cho phép bạn hoạt động cả ngày 16 tiếng liên tục 7 ngày 1 tuần. Kết nối và thiết lập dễ dàng trên Smart phone bởi ứng dụng Samsung Business TV, có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.

Xem thêm